Старобългарски речник
недѣльнъ 
недѣльнъ -ꙑ прил Неделен, който се извършва в неделя е(в)ћ҃лⷺ҇ въскрѣⷭ҇наа ѹтрънѣа. недⷧ҇ѣнаа А 153b 12 Изч А Гр [τῆς] κυριακῆς Нвб неделен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА