Старобългарски речник
недостоньство 
недостоньство ср Недостойно, унизително положение  се тъ рее бъ ꙁводꙙ бо ьстъно отъ недостонъства С 380.12 Изч С Гр τὸ ἀνάξιον недостонъство Нвб недостойнство ОА ВА ЕтМл