Старобългарски речник
недостатъкъ 
недостатъкъ м Липса, нужда  насꙑштаѭште сꙙ пакꙑ просмъ.  прмꙿше любмъ.  боле стъ недостатька. беꙁъ тьштетꙑ бо благодѣть С 429.4 Изч С Гр τὸ λειπόμενον недостатькъ Нвб недостатък ОА ВА АК ЕтМл БТР АР недостаток диал АК ДА