Старобългарски речник
недовѣдѣт 
недовѣдѣт -недовѣмь -недовѣс несв 1. Не зная, не мога да измисля анѳѵпатъ ... рее къ дрѹгомъ свомъ. кꙑѧ мѫкꙑ нанесѫ на ꙁълосъмрьтънааго сего не вѣдѣ. онѣмъ же не довѣдѫштемъ.  не отъвѣштаѭштемъ нсоже С 111.29—30 2. Не разбирам, недоумявам їсѹсъ бо мльтъ. не словесъ недовѣдꙑ слово. нъ гда отъвѣтомъ. раꙁортъ кръстънꙑ вѣньцъ С 432.21 Изч С Гр ἀπορέω Нвб Срв невям диал ДА