Старобългарски речник
невѣрьствоват 
невѣрьствоват -невѣрьствѹѭ -невѣрьствѹш несв Не вярвам, проявявам неверие невѣрьствѹ невѣрьствѹ.  ште  пае да вѣрѹѭ  аꙁъ ꙁвѣсто С 500.20 аште бꙑ добрѣ ꙁскалъ. не бꙑ тако ꙁьлѣ протлъковалъ. аште бꙑ сповѣдалъ. не бꙑ тако невѣрьствовалъ С 512.16 Изч С Калка от гр ἀπιστέω Нвб Срв навяра, неверие, невярване