Старобългарски речник
невѣрьство 
невѣрьство ср Отсъствие на вяра, неверие, безверие ꙇ не сътвор тѹ слъ мъногъ. ꙁа невѣрьство хъ М Мт 13.58 ꙁа невѣръство ваше. амнь бо глѭ вамъ. аще мате вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшъно. реете горѣ се прѣ()д отъ сѫдѣ тамо ꙇ прѣдетъ. ꙇ нтоже невъꙁможъно бѫдетъ вамъ М Мт 17.20А раꙁмꙑслвъ о свомъ навѣрьствѣ наꙙ плакат С 563.30 вдѣшꙙ бо беꙁаконнц  осꙙꙁашꙙ ѹдесꙑ ...  вь невѣрьствѣ прѣбꙑшꙙ С 323.13 нъ ѹкроѧ мрьтвааго рѣшш. а свого невѣрьства не рѣшш С 338.27 р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ  невѣрьства гѹбтельнъмь обложтъ ѹстроенмь ХЛ IIАb 11—12 (мн)ого невѣр(ь)ство съ(бꙑв)аетъ с б(ьі)ват ()  т()гост(ь) въ (п)око(ꙗ мѣсто) ЗЛ IIб 1 М А С ХЛ ЗЛ Калка от гр ἀπιστία Превежда и гр. ὀλιγοπιστία, ἀμφιβολία невѣръство Нвб неверство, невярство остар ОА ВА ЕтМл БТР АР