Старобългарски речник
невѣждьствь 
невѣждьствь -ꙗ ср Невежество, незнание еднъ архере не бес кръве. ѫже прностъ о себѣ  ѡ людъскꙑхъ невѣждъствхъ Е 29а 17 отъ тъмꙑ мъдлості. ꙇлі етерѹ ꙇномѹ невѣждъствью ... покѹшаѩ сѧ К 2b 31 ѡ невѣждъствье. ѡ неювьствье многое. ꙇ аꙁъ вамъ сѧтъ прѣдамь і К 4а 35 Изч Е К Гр ἀγνόημα ἀπόνοια невѣждъствье Нвб Срв невежество ОА АК ЕтМл БТР АР