Старобългарски речник
невѣгласъ 
невѣгласъ -ꙑ прил Неразбиращ, незнаещ, неразумен, невежа тол л ꙁабꙑ благодѣтелꙗ ба. лꙿма ѹбо сце бѣшꙙ непоѹѭште  невѣглас С 417.11—12 Изч С Гр ἀγνώμων Нвб Ø