Старобългарски речник
невъмѣстмъ 
невъмѣстмъ -ꙑ прил същ невъмѣстмꙑ м ед ὁ ἀχώρητος В християнството — божият син, Христос, който не може да бъде обхванат, вместен някъде; невместимият можетъ л рѣво въмѣстт невьмѣстмааго С 248.29 Изч С невьмѣстмъ Нвб Срв невместим остар ОА ВА ЕтМл