Старобългарски речник
невъкѹшенъ 
невъкѹшенъ -ꙑ прил Неизкушен, неопитен ѹꙁьрѣвъ братѭ  прснааго брата веньꙗмна ... отьꙙ лоꙁꙑ послѣдьн҄ гроꙁнъ. невъкѹшенꙑ братѧ нелюбьствмⷪъ ... вьсплака С 367.28 Изч С Калка от гр ἄγευστος Нвб Срв неизкушен ОА ВА