Старобългарски речник
неводъ 
неводъ м Рибарска мрежа подобъно естъ цсрстве небское неводѹ въвръженѹ въ море. ꙇ отъ вьсѣкого рода ꙁбъравъшю М Мт 13.47 З А СК вдте пакꙑ въвръжена невода. вьсе лі же сьберетъ на потрѣбѫ стъ С 127.28 Изч М З А СК С Гр σαγήνη Нвб невод диал ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА