Старобългарски речник
нарьтань 
нарьтань -ꙗ ср Описание отъ нхъ прѣстоѧштїхъ състромъ. прѣдъпокаꙁавъше вьсѣмъ. ꙗкоже нарьтан мѫжь схь мѫжьства ... многашꙿд бо словопсател҄е.  шаропсател҄е нарьтаѭтꙿ ов словомъ ѹкрашаѭште. а с на дъскꙑ рътаѭште С 83.6—7 Изч С Гр γραφή нарьтан Нвб начрътание Дюв начрьтаване НГер начертание ОА НГер АР БТР ЕтМл ВА начертаване ЕтМл