Старобългарски речник
нарьпат сѧ 
нарьпат сѧ -нарьпаѭ сѧ -нарьпаш сѧ св Почерпя от някакъв източник, нагреба до насита [образно] наръпамъ сꙙ ѹбо  мꙑ сь нм съ горꙑ  небесънааго богатъства. несꙑтам паꙁѹхам С 327.8 Изч С Гр ἀντλέω Нвб начерпвам НГер ЕтМл АР БТР начръпвам, начерпувам НГер нацръпвам НГер Дюв начерпя ОА ВА НГер