Старобългарски речник
натрѹт 
натрѹт -натровѫ -натровеш св Нахраня г когда тѧ вдѣхомъ алѫща ꙇ натрѹхомъ. л жѧждѫща  напохомъ М Мт 25.37, З А ї натрѹ ѩ отъ тѹка пъшеніьна СП 80.17 натровеші нꙑ хлѣба слеꙁьна ї напоіші нꙑ слеꙁъ въ мѣрѫ СП 79.6 Изч М З А СП Гр τρέφω ψωμίζω Нвб Срв натровям НГер ЕтМл НГер ЕтМл НГер Дюв ЕтМл