Старобългарски речник
натановъ 
натановъ прил притеж ЛИ Натанов, на Натан снъ сꙑ ... мелеанновъ. маінановъ. матꙿтатаевъ. натановъ. давꙑдовъ З Лк 3.31, Изч М З Гр τοῦ Ναϑάν анатановъ