Старобългарски речник
насѣꙗт 
насѣꙗт св насѣт -насѣѭ -насѣш Посея, засея, насея  насѣшѩ села  насадшѩ віноградꙑ СП 106.37 въкопахомъ н҄вꙑ.  насѣахомъ сланѹтъка С 41.24 Изч СП С Гр σπείρω Нвб насея ОА НГер ЕтМл АР БТР НТ Дюв НТ ВА ДА