Старобългарски речник
насѣлꙗт 
насѣлꙗт -насѣлꙗѭ -насѣлꙗш несв Създавам [образно] гь потопъ насѣлѣ(е)тъ  сѣдітъ гь цръ вь вѣкъ СП 28.10 Изч СП Гр κατοικίζω Нвб Срв населявам, населвам, населя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА