Старобългарски речник
наставлꙗт 
наставлꙗт -наставлꙗѭ -наставлꙗеш несв Водя, насочвам в правия път въꙁводѧ отъ одра сквръна. наставлѣѩ въ стꙑ молтвьнꙑ тво храмъ СЕ 26b 4 блѫднцѫ плакавьшѫ сꙙ. вь небесъскꙑ крѫгъ наставьꙗше С 473.22 Напътствам, давам напътствия, поучавам. крѣпъкоѭ рѫкоѭ  вѣрѫѭ. къ наставлѣѭщомѹ тѧ. ꙇ къ вꙿсѣмъ послѹшанемъ ... сего рад да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшан СЕ 91b 9 Изч СЕ. С Гр ὀδηγέω Нвб наставлявам ВА АР БТР ЕтМл