Старобългарски речник
насоновъ 
насоновъ прил притеж ЛИ Насонов, на Насон снъ сꙑ ... бѣ ... салмоновъ. наасоновъ М Лк 3.32, Изч М З Гр τοῦ Ναασσών наасоновъ