Старобългарски речник
наращень 
наращень -ꙗ ср Изразстване, растене тако бо  до дьнешьнꙗго дьне стъ. нараштен горꙑ тоѧ (ш в нарешт е преправено изглежда от ж, Север., с. 217, бел. под линия) С 217.23 Изч С Гр βλαστός нараштен Нвб наращение ВА ЕтМл Срв нарастване АР ЕтМл