Старобългарски речник
напьсат сѧ 
напьсат сѧ -напшѫ сѧ -напшеш сѧ св Запиша се, зачисля се в списък, регистър напсат сѧ съ мареѭ. обрѫенѫѭ емѹ женоѭ. сѣштѫѭ непраꙁдъноѭ З Лк 2.5 да потрѣбѩтъ сѩ отъ кънігъ жівѫштіхъ. ї съ праведънꙑмі не напішѫтъ сѩ СП 68.29 да напшѫтъ сѩ с вь родъ ꙇхъ СП 101.19 напьсат сѧ въ градъ πολιτογραφεόμαι Записан съм като гражданин на даден град дѣахѫ вьс къжъдо напсат сѧ въ сво градъ М Лк 2.3 Изч М З А СК СП Гр ἀπογράφω напсат напісат напсат Нвб Срв напиша се ВА НТ