Старобългарски речник
напльнꙗт 
напльнꙗт -напльнꙗѭ -напльнꙗш несв Напълвам, изпълвам  нꙑнꙗ пото сьндохомꙑ сꙙ вьс слꙑшатъ нѣто о крьстѣ.  напльнꙗмꙑ цръкве.  дрѹгъ дрѹга порѣ. потꙙште сꙙ трѹждаѭште сꙙ. прѣдъ сѫдꙗм многашꙿд С 431.9 Допълвам, запълвам. подражвъ борьцꙙ прѣдъплььнꙑѧ. ц въ прьвѣѣмь шттѣ падъшааго. аб напльн҄ѣатъ трѫтъ. да не ело хъ въꙁмѫттъ сꙙ. падъшмъ С 93.29 Изч С Гр πληρόω ἀναπίμπλημι Нвб напълня, напълвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР напълням диал ДА