Старобългарски речник
напаꙗнь 
напаꙗнь -ꙗ ср Напояване, оросяване повелѣ отьць їѡанъ мѡсеѹ т нѣ на ко мѣсто.  копавшѹ ровъ съвратт водѫ.  првест на напаꙗн ꙁелю С 275.13 Изч С Гр ποτισμός напаꙗн Нвб Срв напояване ОА НГер ЕтМл АР