Старобългарски речник
нападат 
нападат -нападаѭ -нападаш несв 1. Налитам от всички страни, обграждам многꙑ бо сцѣл. ѣко нападахѫ емь хотѧште пркоснѫт сѧ емь. елко мѣахѫ ранꙑ М Мк 3.10 З не ѹбоѭ сѩ отъ тьмꙑ людеі. нападаѭщіхъ на мѩ окръстъ СП 3.7 2. Прен. За страх, боязън — обхващам въкѹпѣ же  съмѫштан  страхъ прстрашънъ нападатъ. на непобѣдмааго владꙑкꙑ врата С 464.27 3. Нападам, извършвам нападение над някого  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ. ровꙑ  гнѣваѧ сꙙ бе нѹ. нападаѧ на сърѣтаѭштꙙѧ го С 565.19 Изч М З СП С Гр ἐπιπίπτω συνεπιτίϑεμαι Нвб нападам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА нападвам диал НГер