Старобългарски речник
наꙁьрѣт 
наꙁьрѣт -наꙁьрѭ -наꙁьрш несв Следя, наблюдавам ꙇ наꙁьрѣахѫ  кънжънц  фарсѣ аште въ соботѫ сцѣлтꙑ. да обрѧштѫтъ рѣъ на нь М Лк 6.7 аште беꙁаконенѣ наꙁьрш гі. гї къто постоітъ ѣко отъ тебе оцѣштене естъ СП 129.3 Изч М СП Гр παρατηρέομαι Нвб назра остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА