Старобългарски речник
надьневьнъ 
надьневьнъ -ꙑ прил Насъщен, всекидневен, необходим за всеки ден хлѣбъ нашь надьневънꙑ. даꙇ намъ на всѣкъ дꙿнь З Лк 11.3 Изч З Гр ἐπιούσιος надьневънъ Нвб Срв [ката]дневен диал НГер ДА