Старобългарски речник
мѵрьнъ 
мѵрьнъ -ꙑ прил Който се отнася до благоуханното масло миро маріа же пріемъш. лврѫ мѵра нарда. пістікіѩ многоцѣннꙑ. помаꙁа ноѕѣ свѣ.  отръ власꙑ свомі ноѕѣ его. храміна же сплън сѧ оⷮ вонѧ мѵрнꙑѩ А Йо 12.3 СК Изч А. СК Гр τοῦ μύρου Нвб Срв миро ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА