Старобългарски речник
мѫжьство 
мѫжьство ср Мъжество, храброст бъ вьсѣлѣетъ номꙑслънꙑѩ вь домъ. їꙁводѩ окованꙑѩ мѫжь(с)ствомъ СП 67.7 раба твоего вѣрънааго цра. въ мръ  правъдѫ  мѫжъство съхран СЕ 19а 6 да ... бѫдетъ ... мѫжъствѹ подвжънкъ СЕ 92b 18 кто сь стъ раꙁдрѹшвꙑ нашѫ непобѣдмѫѭ дръжавѫ  мѫжьство С 466.26 беꙁ мѫжьства ἄνανδρος Страхливо по стнѣ събравъшъ. беꙁ мѫжьства.  въ срѣхъ словесехъ беꙁ ѹма днъ С 335.22 СП СЕ С Гр ἀνδρεία ϑράσος ἀριστεία мѫжъство Нвб мъжество ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР