Старобългарски речник
мѧсопѹстъ 
мѧсопѹстъ м Месопуст, месопост; седмицата преди Великия пост, през време на която според православния устав не се яде месо неⷣ҇ прⷤѣ мѩⷭ҇поⷭ҇у А 69d 3 сѫⷠ҇ прⷤ҇ѣ мⷭ҇ѩпѹⷭ҇ А 69а 13 нⷣ҇е прѣдъ мѧⷭ҇пꙋстомь СК 67b 6 сѫⷠ҇ прѣжде мѧⷭ҇пꙋста СК 66b 13 неⷣ҇ прѣⷣ҇ мѧпⷭ҇ꙋⷭ҇ Е 2а 14 сѫⷠ҇. лъ. прѣжде мѧⷭ҇ поⷭ҇ Е 1б 2 Изч А СК Е Гр ἀπόκρεως мѧсопостъ мѧсопꙋстъ Вж. при мѧсопѹстьнъ Нвб