Старобългарски речник
мꙑшь 
мꙑшь - ж Мишка аще кꙿто не съхрантъ брашенꙿца. тол мꙑшъ его въкѹстъ. л сътъретъ сѧ. к҃т денъ да посттъ сѧ СЕ 104b 25 Изч СЕ мꙑшъ Нвб миш ОА ВА НТ НГер ЕтМл ДА Срв мишка ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Мишини дупки МИ ЙЗах,Кюст Мишкарско МИ ГХ,МИМ