Старобългарски речник
мъстъ 
мъстъ м Мъст, шира, сладко вино младъ гроꙁньвъ мьсть младъ. съ родтел҄ь топлам сльꙁам мѣсмъ бѣаше С 397.17 Изч С Гр γλεῦκος мьстъ Нвб мъст диал БТР АР ДА