Старобългарски речник
мъногъкратꙑ 
мъногъкратꙑ нареч Многократно, много пъти вдѣсте многъкратꙑ.  не сьнабьдѣсте С 323.6 ономѹ бо многъкратꙑ вь се жꙁн пакость сътвор С 422.20 многъкратꙑ пае мене сьгрѣш С 358.21 Изч С Гр πολλάκις многъкратꙑ Нвб Срв многократно ВА многократен прил ОА ЕтМл БТР АР