Старобългарски речник
мъногоѧстьно 
мъногоѧстьно нареч Много често, многократно, много пъти братѣ. многоъстъно (погр. вм. мъногоѧстьно, Мирчев, Кодов, с. 241)  многораꙁлно. древе главъ бъ оцемъ прокꙑ. напослѣдъкъ дн схъ. гла намъ сномъ Е 6а 6 Изч Е Калка от гр πολυμερῶς Нвб Ø