Старобългарски речник
мъногораꙁль 
мъногораꙁль -ꙗ ср Многообразие ка не тъкъмо свомь обраꙁомь. съмꙑслънꙑмь. ꙇ словесънꙑмь. раꙁльно ѹкрашъ. нъ  власъ многораꙁльѣ. ѹподобль СЕ 8b 10—11 Изч СЕ Гр ποικίλος многораꙁлье Нвб многоразличие ОА