Старобългарски речник
мъногопьрвъ 
мъногопьрвъ -ꙑ прил Много любопитен прнес с рѫкѫ многопръвѫѫ (погр. вм. многопьрвѫѫ, Север., с. 503, бел. под линия)  любовꙑѫштѫ  вьлож вь ребро мо С 503.25 Изч С Гр φιλοπράγμων [вар. πολυπράγμων] Нвб Ø