Старобългарски речник
мъногоглаголань 
мъногоглаголань -ꙗ ср Многословие, многоглаголстване то сѣ останѫ мꙿ(ног)огланьѣ. стра(х)ъ (..) веле. одръж(тъ) (..). повѣст Р V 3.15 Изч Р Калка от гр πολυλογία м’ногоглаголанье Нвб многоглаголание книж ОА