Старобългарски речник
мъногоглавьнъ 
мъногоглавьнъ -ꙑ прил Многоглав многоглавънꙑ же  многообраꙁънꙑ ꙁм. дꙗволъ. но кѹмрослꙋжен. арꙗнъскѫѭ хѹлѫ ꙁобрѣте С 186.11—12 Изч С Калка от гр πολυκέφαλος Нвб многоглавен ВА Срв многоглав ОА НГер ЕтМл АР