Старобългарски речник
мъногобожьство 
мъногобожьство ср Многобожие се поставьꙗѭ тꙙ дьнесь  корен скопат.  пакꙑ въсадт ... с корене скопат многобожьство. а вьсадт днѫ власть С 357.16 Изч С Калка от гр πολιϑεΐα многобожьство Нвб многобожество ВА Срв многобожие ОА ЕтМл БТР АР