Старобългарски речник
мотꙑка 
мотꙑка -ꙑ ж Мотика он же мотꙑкꙑ  рꙑла вьꙁемъше копашꙙ С 219.7 Изч С Гр ὀρύγιον Нвб мотика ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА