Старобългарски речник
мость 
мость м ЛИ Мостич — висш български сановник [чъргубиля] по времето на цар Симеон и цар Петър сьде лежтъ мость рьгѹбꙑлꙗ бꙑвꙑ пр сѵмеонѣ цр  пр петрѣ цр Изч МН