Старобългарски речник
моръ 
моръ м Мор трѫс же велц по мѣста  глад  мор бѫдѫтъ М Лк 21.11 З (о) х(о)люпц цр нашемъ. мѧ (...)  въсѣхъ болѣрѣхъ. ново (...) людехъ его. ръцамъ. ꙁ (...)  всѣ (...)  мора (...)  меа.  прш(...) (.)ноплеменънкъ Е 22а 3 Изч М З Е Гр λοιμός Нвб мор ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв мора̀ остар ЕтМл РРОДД морѝя диал НГер