Старобългарски речник
мокръ 
мокръ -ꙑ прил мокръ бꙑт βάπτω Мокър съм, намокрям се мокрꙑ бꙑшꙙ ногꙑ нашꙙ кръвьѭ нашеѭ С 77.23—24 Изч С Нвб мокър ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Мокрище МИ КМл,СБТК Мокреш МИ ВП,ТО Мокреш МИ Мократа река МИ ЙЗ,МИПан Мокреш МИ Мокрешка межда МИ Мокрешки връх МИ Мокрешки път МИ ИД,МНЛом Мокрани МИ Мокра поляна МИ Мокросеци МИ АП,ПСС Мокра ж ЛИ Мокрин ФИ Мокрьо м ЛИ Мокрев ФИ Мокрей ЛИ Мокрен ЛИ Мокрешев ФИ Мокришев ФИ СтИл,РЛФИ