Старобългарски речник
мос[] 
мос[] вж мос[]