Старобългарски речник
моавъ 
моавъ същ МИ Моав — област в Палестина, на югоизток от Мъртво море [дн. Balad El–Kerek в Йордания] їюда цръ моі. моавѣ коньбъ ѹпьваньѣ моего СП 59.10 Срв. СП107.10 села ідѹмѣіскаѣ іꙁмаїлтѣне. моѣвъ ї агарѣнѣ СП 82.7 Изч СП Гр Μωάβ От евр šedē Mōāb моѣвь моавь