Старобългарски речник
млатъ 
млатъ м Чук гоже бо прѣді малꙑ вдѣаше млатꙑ ковома.  брадъвѭ тешема. то того нꙑнꙗ поставлъ с.  бога  нареш С 161.29 дадте м мꙿлатъ желѣꙁнъ  съкрѹшѫ го С 27.25 Изч С Гр σφῦρα мꙿлатъ Нвб млат ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА Срв млатя ’чукам, удрям’ диал ДА