Старобългарски речник
младьньь 
младьньь прил Детски, младенчески ꙁ ѹстъ младьнеь  съсѫштхъ съвръшлъ ес хвалѫ М Мт 21.16 ЗI, ЗП, СК. Срв. СП 8.3 К1а 21 Изч М З СП СК СП К Гр τῶν νηπίων младеньь младенеъ младьнеь младѣнь младеньъ Нвб Срв младенчески остар ОА ВА ЕтМл БТР АР