Старобългарски речник
младьньство 
младьньство ср Детство съ нм же невѣдѣнемь мⷧаденъства ... ѡбꙑа іхъ творѣаше СЕ 23а 24 младеншт проповѣдаѭтъ схъ къ богѹ поꙁнанꙗ младеньство С 321.30 отъ младьньства ἀπὸ νηπιόϑεν От детство, от детска възраст аꙁъ отъ младеньства крьстꙗнъ смъ С 223.21 Изч СЕ С Гр παιδικός νηπιότης младенъство младеньство Нвб Срв младенчество остар ВА ЕтМл