Старобългарски речник
младеньь, младенеь 
младеньь, младенеь вж младьньь