Старобългарски речник
мрьнъII 
мрьнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до мира, на мира, мирен ꙇ тꙑ отроѧ проркъ вꙑшьнѣаго нарееш сѧ. прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ѹготоват пѫт его ... млосрде рад ба нашего. вь нхъже посѣтлъ естъ насъ въстокъ съ вꙑше ... направт ногꙑ нашѧ на пѫть мренъ М Лк 1.79 З съвъкѹп нꙑ на благовѣре. ꙇ хвалѫ твоѭ. съѫꙁомь мрънꙑмь. ѡ едномь дсѣ. да въсълемъ тебѣ съмꙑслънꙑѩ мⷧотвꙑ. ꙇ хвалꙑ СЕ 18а 6 мрънꙑ врагъ велꙗ поставьꙗтъ съсѫдъ сво С 190.17 прде вьꙁлюбьно  сьпасно праꙁденьство. вьскрѣсьнꙑ дьнь г нашего їсꙋ ха. мрънаꙗ вна. сьмреньꙗ наꙙтъкъ С 486.27 2. Като същ. мрьна ср мн τὰ τῆς εἰρήνης Нещата, които се отнасят до мира браⷮ҇ мрна гонмъ. ѣже въ съꙁдане себѣ Е 4а 7 3. Миролюбив, кротък съ ненавдѩштм мра бѣхъ мренъ СП 119.6 хран неꙁълобѫ і вждь правотъї. ѣко естъстанокъ кѹ мрьнѹ СП 36.37 Спокоен. коньнѫ. благѫ  мрънѫ дажд намъ СЕ 66а 9 М З Е СП СЕ К С Гр τῆς εἰρήνης εἰρηνικός мрънъ мренъ Нвб мирен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА