Старобългарски речник
мронъ 
мронъ м ЛИ Мирон — епископ на Тамасос в Кипър, умр. мъченически [II в.]. Пр. на 17 септември стрстъстъ (!) с [...]раламбѣ. ї свѧщеннѡмѫⷱ҇кѹ мронꙋ Е 35а 3 Изч Е Гр Μύρων